Word donateur/sponsor!

Kune Kune Varkens

Op Dierendal hebben wij 2 kunekune varkens (zusjes).

Kunekunes staan bekend als de Maori-varkens uit Nieuw Zeeland. Ze werden door de Maori gehouden als scharrelvarkens, en bij speciale gelegenheden gegeten. Kunekunes mochten in de Maori nederzettingen vrij rondscharrelen op zoek naar eten om en in de huizen. Het lange en nauwe contact met de mens is waarschijnlijk de reden dat deze varkens zo’n vriendelijk en gelijkmatig temperament hebben.

Van alle erkende varkensrassen horen kunekunes bij de minivarkens. Kune kunes zijn dan ook veel kleiner dan andere ‘ras-varkens’ zoals bijv. Mangalitza’s, Berkshires en Duroc, maar het zijn beslist geen ‘tea-cup’ of gottinger mini varkens. Volwassen kunes hebben meestal een gewicht tussen de 60 en de 100 kilo en zijn tussen de 50 a 70 centimeter hoog.