Word donateur/sponsor!
Nieuws

Ophokplicht voor pluimvee, Dierendal gewoon open

Published on 17/11/2016 under Uncategorized
 
AANGESCHERPTE MAATREGELEN VOGELGRIEP: NU OOK OPHOKPLICHT VOOR KINDERBOERDERIJEN
Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken neemt aanvullende maatregelen om de verspreiding van vogelgriep tegen te gaan en het risico op besmetting van pluimveebedrijven te beperken. Naast de afscherm- en ophokplicht wordt een bezoekersregeling, een verzamelingsverbod en een jachtverbod ingesteld. Vanaf vandaag geldt de volgende extra maatregelen:
A) Een aangescherpte bezoekersregeling voor pluimveebedrijven.
Dit betekent dat de stallen niet door buitenstaanders bezocht mogen worden, met uitzondering van bijvoorbeeld een dierenarts.
B) Kinderboerderijen, dierentuinen en houders van hobby-vogels er voor zorgen dat bezoekers niet in contact komen met alle gehouden vogels.
Concreet houdt dit in:
1) dat alle vogels opgesloten/afgeschermd dienen te worden in daartoe geschikte ruimtes. Bij het ophokken moet men rekening houden dat zoogdieren ook dragers van de ziekte kunnen zijn. Het is dus wenselijk om de vogels niet op te hokken uit de nabije buurt van zoogdieren. Mbt tot de hokken: het moeten hokken zijn met deugdelijke fysieke afscheidingen dmv. muren of met platen opgetrokken wanden en dergelijke. Afscheiding door middel van een lint of vergelijkbaar materiaal voldoet niet.
2) dat bezoek niet binnen een straal van 2 meter in de buurt van de opgesloten/afgeschermde vogels mogen. Als de vogels opgesloten/afgeschermd zijn in een verblijf waar ook zoogdieren verblijven (bv. aan einde van de stal), dan geldt dat deze zoogdierenverblijven ook afgesloten dienen te worden. Ook dan geldt dat het publiek niet binnen een straal van 2 meter van de betreffende stallen mag komen.
3) dat Kinderboerderijen waar de vogels niet kunnen opgesloten/ afgeschermd met de vereiste omliggende vrije ruimte van 2 meter dicht moeten voor publiek.
4) dat kinderboerderijen die dit wel kunnen realiseren open mogen blijven.
5) dat medewerkers of dierenarts alleen bij de vogels mogen komen als dat echt nodig is ivm verzorging of medicatie.
6) dat de personen die de hokken moeten betreden, de hygiëneregels in acht nemen (door ontsmettingsbak met schoenen, aparte schoenen en kleren/overal aan bij betreden verblijf) totale ontsmetting voor en na het bezoek) en in de 72 uren voorafgaand aan het bezoek geen andere inrichting met commercieel gehouden gevogelte heeft bezocht.
7) dat van elke persoon die noodzakelijkerwijs de hokken met vogels moet betreden de naam, adres en woonplaats, reden van het bezoek, datum en tijdstip van aankomst en vertrek en eventueel soort en kenteken van het vervoermiddel registreert.
8) dat medewerkers en bezoekers die niet in de hokken komen maar wel het boerderijgebied betreden door een ontsmettingsbak gaan bij de ingang van het gebied.
Er is nog geen mestvervoersverbod. Het is wel raadzaam om de zorgvuldig met de mest om te gaan en ervoor te zorgen dat deze niet in de vrije ruimte terecht komt.
Er is nog geen vervoersverbod afgekondigd. Er wordt wel geadviseerd om vogeltransporten te laten plaatsvinden indien het echt noodzakelijk is.
C) Een verbod op het tentoonstellen van sierpluimvee en watervogels.
D) Een verbod op de jacht op watervogels en op jachtactiviteiten waarbij watervogels verstoord worden.
Wij raden iedereen aan de volgende websites in de gaten te houden aangezien de situatie per uur kan veranderen:
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/dierziekten/inhoud/vogelgriep/tijdelijke-maatregelen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken/nieuws/2016/11/14/aanvullende-maatregelen-vogelgriep