Word donateur/sponsor!
Nieuws

Educatieve middag

Published on 23/03/2019 under Uncategorized

De natuur in onze woonomgeving komt o.a. door woningbouw, wegenaanleg en bedrijventerreinen steeds meer in de knel. En dat is de laatste jaren te merken aan de dieren in de eigen woonomgeving, zij worden minder waargenomen.
En daar kunnen wij zelf het e.e.a. aan doen door de eigen tuin natuurvriendelijk in te richten. Zo min mogelijk bestrating en variatie in de tuin door struiken en planten toe te passen die voor dieren nuttig zijn. Zij geven bloemen die voor insecten, zoals de honingbijen, wilde bijen, vlinders en vele andere belangrijk zijn.
Voor vogels kan men een nestkastje en voor wilde bijen een insectenhotel ophangen. Water in de tuin is goed voor kikkers, padden en salamanders.
Bij kinderboerderij Dierendal is een heemtuin zo ingericht, hier kan men ideeën op doen voor de eigen tuin.
Wie meer wil weten over natuur in de tuin is op:

Zaterdag 30 maart om 14.00 uur welkom.
Jan Dorrekenskade Oost 5 2741 HT Waddinxveen.

Vrijwilligers geven dan uitleg over het houden van bijen en is er een wandeling door de tuin.