Word donateur/sponsor!

Doelstelling

De officiele doelstelling van de kinderboerderij luidt: “Het beheren en exploiteren van een kinderboerderij in het Warnaarplantsoen in Waddinxveen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.”
Waar het in feite op neer komt: de kinderboerderij en het terrein zo goed mogelijk onderhouden, de dieren goed verzorgen en zo veel als mogelijk open stellen voor publiek. Mensen en dieren met elkaar op een veilige en prettige manier in kontakt brengen. Verder moet de stichting initiatieven nemen om de mensen in kontakt te brengen met de natuur in de breedste zin van het woord.

Naast het gebeuren in en rond de kinderboerderij is er de Werkgroep Natuur- en Milieueducatie, die ook onder stichting ondergebracht is en die door middel van excursies, lespakketten en dergelijke de liefde voor en kennis van de natuur wil stimuleren.