Word donateur/sponsor!

Konijnen

Konijnen op Dierendal

Op de kinderboerderij hebben wij veel verschillende konijnen zitten. Buiten hebben wij twee grote konijnenhokken. Ieder jaar hebben wij wel een paar nestjes met jonge konijntjes. Wij laten vaak de konijnen los lopen in de knuffelbak in het leslokaal. Zo kunnen (kleine) kinderen een konijntje op schoot nemen of aaien. Als er geen konijntje in de knuffelbak loopt, dan kunt u altijd terecht bij één van de vrijwilligers. Let erop dat uw kleine kinderen niet alleen laat met de dieren. Konijnen zijn geen speelgoed!

Informatie over konijnen

Een mannetjes konijn noemen we een ram en een vrouwtjes konijn noemen we een voedster. Konijnen zijn planteneters. Hooi en water zijn onmisbaar voor de gezondheid van een konijn. Hooi zorgt voor ruwvezels die het gevaar van haarballen en andere verstoppingen verminderen. De draagtijd van een konijn is 29-33 dagen en er worden 1-10 jongen geboren. Jonge konijnen worden doof, blind en kaal geboren. Na 8 weken kunnen de jongen bij de moeder vandaan gehaald worden. Konijnen kunnen zowel binnen als buiten leven in een hok gehouden worden. Konijnen kunnen wel tegen kou maar niet tegen tocht, nattigheid, felle zon en vrieskou. Als mensen een konijn optillen doen ze dat vaak verkeerd. De goede manier is het konijn met de rechterhand stevig vastpakken aan het rugvel achter de schouderbladen, tegelijkertijd met linkerhand ondersteunen. Je moet het dan zo op je arm zetten dat een hand op de nek blijft rusten. Zo kun je een konijn altijd vastpakken. Een konijn wordt ongeveer 7 tot 8 jaar oud.